Podpora sportovců s vysokou výkonností

Podpořeno v rámci Výzvy UNIS 2021 na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy, č. rozhodnutí 502021_7_021

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Směrnice KTVS PF JU upravující možnost získání stipendia pro studenty s mimořádnou sportovní výkonností

 

Žádost o přiznání mimořádného stipendia za reprezentaci fakulty nebo univerzity (formulář ke stažení)

 

 

 

 

 

 

Národní sportovní agentura

 

Jihočeský kraj

 
 

České Budějovice

Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice